Deel twee: Het psychisch regelsysteem

IV. De psychische  fundering
1. Sociale emoties en echte emoties
2. Drie echte emoties
a. Liefde
b. Agressie
c. Depressie
d. De unieke behoefte aan emoties
V. Omgaan met emoties
1. Waarnemen van emoties
2. Onze ik-eigen behoefte aan emoties
VI. De psychische balans
1.  Input en output van emoties
2.  Balansverstoring en ontremming
3. Samenvatting  van het voorafgaande