Liefde Agressie Depressie

Iedereen kent de wet van de veerkracht: de mast van een zeilschip beweegt en breekt daardoor niet, buigzaam riet komt na de storm overeind, terwijl een sterke boom geveld wordt. Deze wet gaat ook op voor de menselijke geest.

Mensen die veerkrachtig weten te reageren op regels, wetten en verwachtingspatronen van anderen zijn beter gewapend tegen de stormen die in onze maatschappij soms woeden.
Vanuit deze gedachte kwam Nicolaas A. B. Brouw tot een nieuwe benadering van de mens, van zijn ziekte en gezondheid, van zijn functioneren en disfunctioneren. Een benadering die de lezer dwingt tot stellingname.

Bestel dit boek via het bestelformulier : Klik hier

Inkijkexemplaar

Inhoudsopgave

Deel een: Een andere kijk op ziekte

I.  Inleiding
II. Onvrijheid  geeft ziekte, ziekte geeft onvrijheid
1. Vrijheid en onvrijheid
2. Een mens in balans
3. Regelsystemen in balans
4. Ziekte als balansverstoring
III. De funderingen van de unieke mens
1. De unieke mens
2. De wervelkolom
3. De spieren