Ik zal in dit boek de psychische basis en fundering beschrijven van iedere mens, hoewel die basis en fundering toch uniek is voor iedere mens. Ik zal beschrijven hoe iedereen vanuit die vaste gegevens het optimale uit zichzelf kan halen. Hoewel dit boek voornamelijk gaat over de psyche vanuit een andere zienswijze dan die we kennen uit de psychologie of de psychiatrie, zal ik toch aandacht moeten besteden aan de expressiemogelijkheden van het individu, dus praten over spieren en skelet.

De beschrijving, die ik van de psyché geef, is een tamelijk exact mathematisch geheel. Ik ben een wiskundemens, geen filosoof. Alle bekende gedachten over hoe de mens zich moet opbouwen, hoe de mens moet leven om gelukkig te zijn vanuit religieuze standpunten – vanuit sekten, hindoeïsme, boeddhisme, christendom, humanisme – behandel ik niet. Ieder mag zijn eigen gedachten daarover hebben. Het gaat mij erom een basis te leggen. Daarna pas kan een mens zijn doel bereiken.

Ik heb expres gesproken over de fundering van de mens, of hij nu zanger wil worden of topsporter, helderziende of tramconducteur. Ben je niet vrij in je keuze dan zul je je nooit optimaal kunnen ontplooien. De fundering is het grondvest, net als in de bouw. Als we de psychische fundering van de mens kennen, dan kunnen we daarop teruggrijpen als er scheuren in ontstaan zijn in de loop van het leven. Als we het fundament kennen, kunnen we de schade herstellen. Dan hoeven we niet steeds opnieuw de scheuren en gaten te dichten. Iedere bouwvakker weet dat. Voor de mens geldt het ook.