Biografie Niek Brouw

Niek (Nicolaas Adriaan Bernard) Brouw, geboren in 1943, is al ruim 50 jaar arts.

Zijn medicijnenstudie heeft hij gedaan aan de Universiteit in Leiden (van 1963-1971).

Naast deze studie volgde hij ook  colleges etnologie, kunstgeschiedenis en wereldgodsdiensten.

Tijdens zijn studie werkte Niek op het laboratorium voor Celbiologie en experimentele Histologie waar hij onderzoek deed naar de invloed van stralingsziekten op de menselijke botten. In totaal heeft hij hier 7 jaar onderzoek gedaan.

In 1970 begint hij bij de Bloedbank waar hij tot 1988 heeft gewerkt.

Na verloop van tijd wordt hij hier hoofd donorzaken (1971 -1988) en is hij tegelijkertijd keuringsarts voor het personeel van het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag.

In 1982 kwam hij via de Bloedbank in de Aidscommissie Den Haag terecht.

Daarnaast is Niek vanaf 1971 ook werkzaam als arts bij het GAK.
Verder neemt hij waar voor een aantal huisartsenpraktijken in Den Haag.

Tijdens deze periode, vanaf 1970 in zijn werk als arts, keuringsarts en waarnemer in verschillende huisartsenpraktijken, valt hem op dat mensen regelmatig terugkomen met dezelfde klachten.

Gedurende alle jaren die hij als arts werkt richt zijn onderzoek op het zoeken naar manieren om de klachten van patiënten diepgaand op te lossen. Dit resulteerde in zijn ontwikkelingsmotoriek.

In 1972 komt hij in contact met Maria Sickesz en ontwikkelt hij zich verder tot orthomanueel arts (1976). In de Orthomanuele geneeskunde (nu MSK) staat het manipuleren van het bekken en de wervelkolom centraal.  

Ook volgt hij in 1973 een cursus Chaines Musculaires bij Godelieve Struyf-Denis. In 1974 geeft hij samen met Godelieve een cursus in Brussel, waarin Niek de Sickesz methode behandelt en de connectie tussen het fysiek en de psyché in combinatie met de theorie van Godelieve.

In 1974 en 1975 heeft hij voor het GAK-research gedaan op neuroses bij gastarbeiders.

In 1976 start Niek zijn praktijk als orthomanueel arts, eerst vanuit huis, later op de Soendastraat in Den Haag.

In die tijd kreeg hij 2 dagen een Franse zanger onder behandeling, hij leed aan de ziekte van Scheuermann, (een achterwaartse vergroeiing van de wervelkolom op borstniveau) Deze ziekte had zijn stemkwaliteit sterk beïnvloed.

Na die 2 dagen was zijn stemkwaliteit sterk verbeterd, terwijl zijn stem al twee jaar lang geen vooruitgang meer had getoond. Deze opmerkelijke bevinding werd door zijn zangpedagoge doorgegeven aan het toenmalig ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).

Hieruit volgde een verzoek  van het ministerie om onderzoek te gaan doen naar “de invloed van de houding op de stem”. Dat onderzoek vond plaats tussen 1978 en 1983 bij zangers aan het conservatorium van Antwerpen. Dit was mogelijk een promotieonderzoek wat door omstandigheden niet tot promotie leidde. 

Het onderzoek en de resultaten hiervan verschijnen in 1983 in boekvorm als ‘Stem en Lichaam’ bij de wetenschappelijke uitgever Stafleu.

In 1978 start Niek met cursus geven aan o.a. artsen, fysiotherapeuten, logopedisten en tandartsen.

Hij schrijft zijn tweede boek begin jaren ‘80 getiteld “Liefde Agressie Depressie”, welke is uitgegeven in 1985 door Tirion Medisch en inmiddels is vertaald en uitgegeven in zeven andere talen.

Rond deze tijd ontmoet Niek Elinor Detiger. Zij heeft een groot mondiaal netwerk en zo komt hij in de Verenigde Staten terecht. Hij werkt hier achter de schermen bij de Verenigde naties.  En heeft vele ontmoetingen met onder andere de Dalai Lama, Jean Houston en Elisabeth Kübler-Ross, een psychiater uit Zwitserland die in feite het concept van de hospice heeft uitgevonden.

In 1993 verschijnt de Engelse vertaling van het tweede boek; “Love Agression  Depression”.

Vanaf 1990 tot 2002 geeft Niek een serie van 29 lezingen in het Davidshuis in Rotterdam, die allemaal op audiocassette zijn uitgegeven. Deze zijn nu verkrijgbaar op CD of MP3.

Zijn praktijk in de Soendastraat groeit snel en uiteindelijk werken er ongeveer 16 mensen. Niek leidt tevens diverse therapeuten op in Nederland in de Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw. Hij is inmiddels in Nederland bekend geworden. Dit levert naast vele positieve reacties ook enige weerstand op. Hij is met zijn gedachtengoed namelijk zijn tijd ver vooruit.

Vanaf de jaren 90 wordt de relatie met de Verenigde Staten uitgebouwd. Niek krijgt een gewilde groene kaart (work permit) en leidde er diverse therapeuten op. Hij reist regelmatig naar New York, Boston, Los Angeles, San Diego en San Francisco om cursussen te geven en patiënten te behandelen.

In diezelfde periode worden therapeuten in Australië en een aantal Europese landen, waaronder Griekenland, Duitsland en Zwitserland door hem opgeleid in de Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw.

Naast het behandelen van patiënten geeft hij sinds 1991 elk jaar tientallen lezingen en cursussen, aan geïnteresseerden, patiënten en professionals over de hele wereld.

In 1999 verhuist zijn praktijk, Praktijk N.A.B. Brouw, naar de Thorbecketoren in Den Haag. Een deel van de therapeuten gaan op deze locatie zelfstandig door als Praktijk voor Preventieve Geneeswijze (PPG; nu Vitaal.nl).

Niek is tot op heden werkzaam als coach en consultant bij de therapeuten van Vitaal.nl.
Dit geldt ook voor de begeleiding van de therapeuten in het buitenland, waaronder in Athene, San Francisco, Zurich en Oslo.

In 2000 publiceert Niek zijn derde boek “Verbergen doet alleen een dief”.

In 2015 wordt de Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw opgericht, inmiddels Stichting Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw, met als doel: het breder verspreiden van het gedachtengoed van Niek Brouw.

Steeds meer wordt duidelijk dat het gedachtengoed van Niek, waarin hij zijn tijd ver vooruit was, nu ook wordt waargenomen door anderen. Te denken valt aan de invloed van de baarmoedertijd op het functioneren van de mens postnataal, aan de noodzaak om behandelingstrajecten af te stemmen op het unieke individu en aan het belang van het cel-geheugen van de mens.