Conclusies

Zingen is een totaalgebeuren vanuit psyché, spieren en skelet, kortweg vanuit  de houding. Als de houding in harmonie is, dan is het stemproduct optimaal. Zingen geeft meer vreugde als de mens vrij is van fysieke en psychische beperkingen.

Zingen is een vorm van expressie. De wijze waarop wij door de houding uiting geven aan de inhoud van het gebrachte vocale product, is van doorslaggevende aard voor de vocale expressie. Dit is alleen mogelijk als het unieke individu vrij is om zijn houding te bepalen (introvert/extrovert) zonder dat het ten koste gaat van de stemkwaliteit. Integendeel, de gekozen houding moet de stemkwaliteit versterken.

Uiteindelijk  kunnen  wij stellen: Zingen Is topsport en behoeft dan ook medisch diagnostische en therapeutische  begeleiding van lichaam en geest.