Samenvatting

Het onderzoek was gericht op een wetenschappelijke opbouw van lichaam en geest ten gunste van een expressie, in dit geval een vocale expressie.

De veranderingen die tijdens de opbouw optraden werden geëvalueerd. De uitslagen van het onderzoek zijn zodanig positief dat de conclusie getrokken kan worden dat een dergelijke opbouw  van nut  kan zijn  voor een ieder die door uitwendige en inwendige oorzaken in zijn vrijheid van expressie is beperkt.

Het onderzoek was weliswaar gericht op de vocale expressie, maar geldt uiteraard voor iedere kunstuiting zoals schilderen, musiceren tot ballet­ expressie toe. De communicatie tussen mensen is eigenlijk ook een vorm van expressie.

Het onderzoek bestond uit het vastleggen van zoveel mogelijk feitenmateriaal omtrent de zangers aan het begin ·van en op verschillende momenten tijdens het onderzoek. De verschillende therapieën werden toegepast vanuit een algemene fysieke  opbouw  met  aansluitend  daaraan een benadering van de unieke mens met zijn ik-eigen variaties en lichaamsopbouw.