5.     Organische ziekten
Onderliggende organische ziekten kunnen tevens remmend werken  op het vrij functioneren van de mens. Infectieziekten als een griep, blaasontsteking en dergelijke zullen bij voorbeeld een remmend effect hebben op de vrije wil van het individu en zijn expressie-prestatieniveau naar een lager plan brengen door spiermoeheid of spierpijnen die daarbij aanwezig  kunnen zijn.

Deze factoren moesten geïntegreerd worden tot een zo volmaakt mogelijk gebeuren.

Uiteraard is de ademhaling van groot belang. De ademhaling past zich normaal gesproken aan, aan de fysieke en psychische omstandigheden van de mens. De voorgaande punten hebben dus allemaal hun  invloed op de ademhaling. De ademhaling kan echter ook gebruikt worden om deze punten  te beïnvloeden.

Het onderzoek was in feite een zoeken naar de samenhang tussen anatomische gegevens en het vocale product; het beïnvloeden van die anatomie om een grotere vrijheid van de mens te verkrijgen in zijn mogelijkheid tot expressie; de mens een eigen beheersing aan te leren zodat de externe en interne factoren die zijn vrijheid beperken een minimale invloed op zijn vocale expressie zouden hebben.

De interne factoren en de externe factoren bepalen de optimale mogelijkheid  van het  vocale product geënt op de unieke mens.

*De punten 3 en 4 zijn wel van belang maar niet  ‘direct’  bij het  onderzoek betrokken.