PRAKTIJK NATUURLIJK BEWEGEN

Judith Pijpers

www.praktijknatuurlijkbewegen.nl/index.php/oefentherapie
judith@praktijknatuurlijkbewegen.nl

Kortrijk 22
1066 TC Amsterdam (Noord Holland)
Prinses Margrietlaan 86/4
1421 XJ Uithoorn (Noord-Holland)
06 51937755