Kjærlighet Aggresjon Depresjon

Denne boka utfordrer hele vårt følelsesmessige register, og hvordan vi har et forhold til det.
Anerkjennelsen av det vi ubevisst allerede vet, men ikke vet å sette ord på, det er et sjokk for alle. Leseren oppfordret til å se utover sin første impuls til å omfavne eller bare avvis innholdet og forskningen for sin egen del om det er sant.
Boken gir ikke leseren rom for en frossen visjon, men plasserer en i den bevegelse, både åndelig og fysisk. Å vite, ærlig og objektivt sett er det det som vil gi leseren en anelse.

“ Jeg håper denne boka kan hjelpe leseren med å komme inn emosjonell bevegelse. Hvis omstendighetene har det begrenset din emosjonelle utvikling, håper jeg du vil hjelp til å gå tilbake og plukke opp der du slapp. Jeg tror dette vil kunne forebygge og kurere sykdom, og kanskje bidra for å gjøre deg mindre redd og ulykkelig”.
N. Brouw

Du kan bestille denne boka fra forlaget ved å sende en e-post. : Klikk her for detaljer

Forord

Denne boken handler om livets grunnlag. Når det gjelder menneskers liv, finner vi dette grunnlaget i tidlig barndom, tiden da vår følelsesmessige utvikling begynner. Så tidlig i livet har vi bare følelser, og ingen kunnskap. Denne boken handler om følelser.

Å være menneske er å føle

I gammel tid var legen prest, konge og helbreder i ett. Den medisinske tenkningen bygget på treenigheten kropp, sjel og ånd. I vårt samfunn er ikke disse begrepene lenger klart definert, fordi religion, kultur og samfunn har gitt dem ulikt innhold. Jeg vil gå tilbake til begrepenes opprinnelige betydning.

Kroppen er den ytre formen, kunnskapen eller tingenes overflate frasett innholdet.

Ånden er menneskets innhold, i praksis menneskets følelser eller følelsesmessige muligheter. Sjelen kan ses som styringsmekanismen i det enkelte, enestående menneske; det som får mennesket til å handle og sette seg mål i livet.

Ånden gir innhold (følelse) til kroppen (kunnskapen). Menneskets sjel gir innholdet et unikt skapende uttrykk: handlingen.

Ser vi på menneskets utvikling fra tidlig barndom til voksen alder, kan vi observere veksten i kropp, sjel og ånd. Mellom fødselen og ca seks års alder er barnet opptatt med sin følelsesmessige utvikling (ånd). Barnet bygger sin egen gode referanseramme – en grunnleggende trygghet senere i livet – som det vil bruke for å prøve kunnskap (kropp) og mål i livet (sjel). En god følelsesmessig utvikling gir grunnlag for bedre stabilitet i livet.

Fra seks til 12 års alder legges det til kunnskap (kropp), foreløpig atskilt fra følelsene. Hovedvekten legges på kunnskap, men etter hver læreperiode vender barnet tilbake til følelser, lek og drøm. Holdningen blir også tydeligere.

Mellom fødselen og seks års alder utvikles altså følelseslivet, fra seks til 12 år tillegges kunnskap (kropp), men atskilt fra følelsene.

Fra 12 til 18 års alder integreres så følelser og kunnskap ved hjelp av styringsmekanismen (sjelen), og supplert av nye og hormonelt betingede følelser. Denne sammensmeltingen av kropp, sjel og ånd til en helhet kaller vi puberteten.

Denne boken fokuserer på følelser, altså ånd. Grunnen er at når sykdom eller andre kriser inntreffer, vil vi alltid vende tilbake til livets første trygge elementer – en form for regresjon. Er du svært trett og sliten, regrederer du også til

livets tidligste elementer, altså følelser. En syk pasient vil derfor per definisjon være i nærmere kontakt med sine følelser enn en frisk person.

Ved denne naturlige prosessen vil et menneske i møte med en krise, som for eksempel sykdom eller krig, alltid begynne med følelsene. Det samme skjer ved mindre truende livsforandringer. Kjøper du for eksempel et hus, ønsker du deg det først på grunnlag av følelser (ånd). Dernest overveier du økonomiske forhold (kunnskap/kropp). Når du har kjøpt huset, gjør du det om slik du vil ha det (sjel). Først da er det blitt ditt hus. Andre eksempler på livsforandringer er ekteskap, skilsmisse, fødsel, bytte av jobb, pensjonering osv. En god følelsesmessig utvikling og trygghet er nødvendig for å kunne velge riktig i livet. Dette gjelder også ved sykdom.

Jeg håper denne boken kan hjelpe leseren til å komme i følelsesmessig bevegelse. Hvis omstendighetene har begrenset din følelsesmessige utvikling, håper jeg du vil få hjelp til å gå tilbake og fortsette der du slapp. Jeg tror dette vil kunne forebygge og helbrede sykdom, og kanskje bidra til å gjøre deg mindre redd og ulykkelig.

Men: å tilegne seg kunnskapene mellom disse to permene er mindre viktig enn å føle hva boken har å si deg, med mindre du skal bruke kunnskapene til å hjelpe andre.
N. Brouw