Zajímá mne řídicí systém za těmito procesy. Procesům samotným bezvýhradně důvěřuji. Dosud mne nikdy nezklamaly.
V této knize popíši psychologický základ společný všem lidem, i když je u každého člověka jedinečný. Popíši, jak s těmito kon- stantními údaji je každý schopen podat optimální výkon. I když se tato kniha zabývá hlavně psychikou z pohledu odlišného od kla- sické psychologie či psychiatrie, zmíním se také o prostředcích vy- jádření, jež má každý člověk k dispozici, to znamená, že se budu věnovat i svalům a kostře.
Mnou předkládaný popis psychiky má dosti přesnou matema- tickou povahu. Mám sklon uvažovat matematicky, nejsem filozof, nezabývám se dobře známými myšlenkami, jak musí člověk bu- dovat svou vnitřní sílu, jak musí žít, aby byl šťastný, tedy tím, co popisují základy náboženství či názorová přesvědčení určitých sekt
– hinduismu, buddhismu, křesťanství, humanismu. Každý člověk má svobodu mít vlastní přesvědčení. Pro mne je důležité položit základ. Jen tehdy je možné, aby člověk dosáhl svého cíle.
Záměrně mluvím o základu lidské bytosti, ať už má touhu stát se zpěvákem, vrcholovým sportovcem, jasnovidcem nebo řidičem autobusu. Bez možnosti svobodné volby nebude nikdy možný jeho optimální vývoj. Základ je to, na čem stojí vše ostatní, tak jako ve stavebnictví. Pochopíme-li psychologický základ člověka, jsme schopni jej prozkoumat, když se v něm v průběhu života objeví trhliny. Pochopíme-li základ, můžeme škodu opravit. Nebudeme muset praskliny a díry zamazávat. To ví každý stavitel. A týká se to i lidské bytosti.
Před deseti lety (první vydání bylo v roce 1985; pozn. překl.) jsem chtě nechtě začal zkoumat cestu návratu z nemoci k psycho- logickému základu člověka. Metoda je jednoduchá. Což může být v dnešní době handicap. Prosté věci nejsou přijímány tak ochotně