chtěli poznatky také využít. Lékař se neustále zabývá jedinečnými bytostmi, ale zároveň bere v úvahu obecné faktory – páteř, stavbu těla, anatomické údaje. Zná správné postavení obratlů. Ví, jak by měly vypadat. Bez ohledu na důležité individuální rozdíly před- stavují tyto informace anatomické konstanty, podobně jako žalu- dek a játra. Doufám, že se mi podaří vysvětlit, že základ psychiky je stejně důležitou databází pro medicínu, i když je každý člověk jedinečný a má vlastní jedinečnou osobnost. Základ psychiky je neměnný, stejně jako jakákoli anatomická konstanta, bez ohledu na rozdíly výšky, váhy a barvy pleti.
Vysvětlit tuto teorii je důvod, proč jsem na tomto slunném místě tři tisíce kilometrů od domova. Přijel jsem dobrovolně, ale asi bych to nikdy neudělal nebýt trvalé podpory kolegů, politiků, vedoucích pracovníků a přátel, kteří jsou s mojí teorií již seznámeni a neustá- le mě znovu a znovu vybízeli, abych vše sepsal. Rok od roku mě všichni tlačili stejným směrem, i když každý z jiné perspektivy. Je- den viděl v této teorii možnost, jak přežít rušný každodenní život. Další prostředek, jak zlepšit své manažerské schopnosti. Pro jiné to byla schopnost udržet se na nejvyšší možné úrovni jako zpěváci, baletní tanečníci nebo sportovci. Malíř viděl možnost, jak své práci dodat hloubku. Politik byl odolnější vůči osobním útokům. Ale úplně největší tlak pocházel od mých pacientů. Od pacientů, kte- ří trpěli revmatoidní artritidou a naučili se ovládat bolest i vlastní agresi. Od pacientů se zhoubnými nádory, kteří nad nimi získali kontrolu nebo ve vztahu k nádoru dosáhli rovnováhy, což v závěru situaci usnadnilo. A dalších, kteří se naučili vypořádat se s nachla- zením. V neposlední řadě pak od mých kolegů, specialistů v růz- ných oborech a všeobecných lékařů, kteří své pacienty učili bojovat s bolestí pomocí jednoduché aritmetiky a nepociťovali potřebu sáh- nout ihned k lékům, jež nás zbavují nezávislosti.