Onderzoek Methode Niek Brouw

Onderzoek Stem en Lichaam

Niek Brouw heeft zelf, in opdracht van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), onderzoek gedaan naar de relatie tussen lichaamshouding en expressiemogelijkheid. In zijn boek Stem en Lichaam beschrijft hij deze relatie.

Hij toont hierin aan dat door het doen van lichamelijke oefeningen, die niet gericht zijn op zangtechniek, de kwaliteit van die lichamelijke expressie, de stem, vooruitschiet. De begeleide zangers waren vol lof en de output is, objectief gemeten, verbeterd.

Meer lezen, klik hier

Onderzoek naar de invloed van de prenatale periode op de mens

Niek Brouw heeft in zijn boek Verbergen Doet Alleen Een Dief beschreven welk fundament in de baarmoeder wordt gelegd voor het verdere leven van de mens. Steeds meer bewijs voor deze waarneming, wordt geleverd door andere onderzoekers.

Meer lezen, klik hier

Een mooie toegankelijke documentaire daarover is de film ‘In Utero’.

 

Anna Verwaal heeft over de invloed van de prenatale periode op de rest van het leven van een mens een TEDX-talk gehouden: “From womb to world. The journey that shapes our life”.

 

Onderzoek naar unieke aanpak van ziekte voor unieke mensen

Een aspect van de methode Niek Brouw is dat deze zoekt naar een individuele aanpak bij mensen welke ingrijpt op het mechanisme dat de ziekte veroorzaakt.

Er komen steeds meer onderzoekers die niet meer focussen op algemene ‘breedspectrum’ medicatie of therapie, maar op zoek zijn naar individuele aanpak of medicatie. Eenvoudig weg omdat de resultaten daarvan groter zijn.

Hoewel dit nog niet hetzelfde is als ‘de weg terugvinden naar de oorzaak van de klacht’, is deze ontwikkeling toe te juichen.

Een van de zoektochten naar een individuele aanpak van de ziekte vindt momenteel plaats bij het ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek welke betrokken is bij de databank van de Hartwig Medical Foundation. Onder de leuze ‘Iedere kankerpatiënt een eigen behandeling’.

Meer lezen, klik hier of klik hier.

Invloed van externe prikkels op de gezondheid van de mens

Niek Brouw heeft in zijn boek Liefde Agressie Depressie de veelal onnatuurlijke invloed van prikkels van buiten op de mens beschreven. En de gevolgen daarvan op welzijn en gezondheid. En datgene wat je daaraan kunt doen.

Soms zie je dat terug in onderzoeken, zoals in het onderzoek van het National Marine Aquarium, Plymouth University en University Of Exeter, dat aantoont dat het kijken naar vissen in een aquarium de bloeddruk kan verlagen van mensen en hun humeur kan verbeteren.

Meer lezen, klik hier.

Onderzoek naar effectiviteit van de therapie ‘Chaines Musculaires’

Niek Brouw heeft samengewerkt met Godelieve Denys-Struyf en de therapie van de aanpak van fysieke problemen met behulp van de spierkettingen (‘Chaines Musculaires’) ontwikkeld.

Hiernaar is wetenschappelijk onderzoek gedaan, welke aantoont dat deze aanpak, bijvoorbeeld bij mensen met lage rug pijn, beter werkt dan ‘gewone’ fysiotherapie.

Meer lezen, klik dan hier voor het onderzoek ‘Effectiveness of the Physical Therapy Godelive Denys-Struyf Method for Nonspecific Low Back Pain: Primary Care Randomized Control Trialdat op de website Medscape in zijn geheel te lezen is (na registratie).

De conclusie: Behandeling van niet-specifieke lagerugpijn gebruikmakend van de methode GDS zorgt voor grotere verbetering op middellange termijn (6 maanden) op het gebied van pijn, functionele mogelijkheden en kwaliteit van leven bij patiënten dan de conventionele aanpak (gewone fysiotherapie).

Onderzoek naar het cel-geheugen

Niek Brouw heeft in zijn methode aangetoond dat de weg terugvinden naar de oorzaak van de klacht een succesvolle methode is. Duizenden patiënten zijn door hem en therapeuten werkend met zijn methode geholpen.

Daarvoor is het nodig dat de patiënten stap voor stap hun cel-geheugen vernieuwen, zo is de ervaring. Trauma’s blijven langdurig in alle cellen aanwezig, zo schrijft hij. Ook daarin was hij zijn tijd vooruit.

Beatrijs Smulders, verloskundige, bezig met haar nieuwste boek ‘De vagina is mijn kantoor’, zegt in het interview in het Volkskrant Magazine van 18 juni 2016 “ De vagina is zo’n gevoelig orgaan met het geheugen van een olifant. Meer lezen, klik hier.

Een ander voorbeeld: de internist Mihai Netea heeft in 2016 €2,5 miljoen gekregen om verder onderzoek te doen vanuit zijn observatie ‘het aangeboren (afweer)systeem heeft een geheugen’.

Meer lezen, klik hier